Gabriel Wikström leder valanalysen

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Tidigare folkhälsoministern Gabriel Wikström leder arbetet med Socialdemokraternas valanalys.

– Den ska titta på hur ingångsvärdena såg ut när vi gick in i valrörelsen, på politiken och på partiorganisationen, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Valanalysen ska vara färdig i februari.

– Anledningen är att vi har ett Europaparlamentsval i slutet av maj och där behöver vi lärdomarna av vad vi gjorde bra och vad vi behöver förändra, även om valen inte är helt lika, säger Lena Rådström Baastad.

I valanalysgruppen ingår också:

Marika Lindgren Åsbrink, LO.
Luciano Astudillo, Malmö.
Maria Lindberg, försteombudsman Västerbotten.
Fredrik Olovsson, arbetarekommunens ordförande Katrineholm och riksdagsledamot.
Helén Eliasson, regionråd Västra Götaland.

Till Dagens Nyheter säger Gabriel Wikström att han tror att koalitionen med Miljöpartiet och de olika beskeden om flyktingpolitik är två förklaringar till det låga valresultatet.

– Väljarna har väldigt svårt när ett parti rör sig mellan olika ytterligheter eller ståndpunkter, säger han till tidningen.

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm