Krönika: Våga prata om lycka också

Det här är en debattartikel eller en krönika. I dessa artiklar är det skribenten som står för innehållet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Vad är politikens uppgift? Beroende på vem man frågar får man olika svar. Som socialdemokrat svarar man att den ska jämna ut skillnader mellan människors förutsättningar och därmed ge alla liknande möjligheter att göra livsval. Människans frihet. Ett rättvist samhälle där var och en bidrar och också får tillbaka. Tillväxt och utveckling för allas bästa.

Det är förstås rätt om man frågar vad mitt partis politiska uppgift är. Frågar man ett annat parti kan svaret bli helt annorlunda. Men hur beskriver man själva politikens mål förutom att upprätthålla demokratin?

Frågan är relevant i dag när mörka krafter klumpar ihop politiker, journalister och näringsliv och kallar det för ”etablissemanget”. Detta etablissemang sägs ha en agenda att gynna en annan grupp på en tredje grupps bekostnad. Med den verklighetsbeskrivningen kan man samla människor som känner sig tillhöra denna tredje grupp i en sorts opposition och nå framgångar för sina egna mål som naturligtvis också de är politiska.

Det är en farlig utveckling av den ännu unga demokratin vi ser och vi kan varken backa tillbaka eller hoppa framåt i tiden. Vår politiska uppgift utgår alltid från hur det ser ut i detta ögonblick. ”Din plikt och din belöning – ditt öde – är här och nu” som Dag Hammarskjöld skrev.

Så på sommarens vackraste dag, mitt i allt viktigt som nya miljarder till polisen, terrorhot, hårdare tag, vinstjakt och Trump stannar jag upp lite, luktar på rosorna, hör ett ljudligt barnskratt från gatan och funderar på politikens uppgift. Jag har inget svar i dag men påverkad av stunden undrar jag om det inte är dags att våga prata lite om lycka också. Åt alla och en var.

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande Södertälje

Spara

Debattartikel/Krönika
Debattartikel/Krönika

Aktuellt i Politiken publicerar debattartiklar och krönikor om politik. I dessa artiklar är åsikterna i texterna skribenternas egna. Kontakta oss på [email protected] för mer info. Textlängd är 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm