S behöver politik för en digital tid

Socialdemokraterna har traditionellt varit duktiga på att sköta strukturomvandlingar. Nu gäller det att vässa politiken för en digital tid.

– Det finns väldigt mycket i det digitala som är ideologi, det är spännande, säger Maja Fjaestad.

Ladda ner rapporten Framtiden är nu som .pdf >>>

Digitaliseringen har på några få decennier förändrat samhället. Allt från hur man betalar sina räkningar och har kontakt med myndigheter till skolundervisning, umgänge och hur det ser ut på våra arbetsplatser påverkas.

– Det här har gett enorma möjligheter till frigörelse men också problem med ojämlika relationer, säger Maja Fjaestad.

Hon är till vardags samhällspolitisk chef på Kommunal och har lett en arbetsgrupp som nu lämnat rapporten ”Framtiden är nu. Socialdemokratisk politik för en digital värld” till partisekreteraren.

– Det började när Carin Jämtin var partisekreterare, vi satte ihop oss själva i dialog med henne.

Rapporten är inte inriktad på den fysiska infrastrukturen, i form av bredbandsutbyggnad. Där har Socialdemokraterna varit aktiva sedan länge, enligt Maja Fjaestad; desto viktigare att fundera över innehållet på internet.

Hur hanterar man konsumentskydd och de anställdas villkor i en delningsekonomi? Hur skyddar man privatlivet samtidigt som man tillgängliggör data? Hur hanterar man hat och hot och skyddar det demokratiska samtalet? Det är några av de frågeställningar som tas upp i rapporten.

Man kan också anlägga en höger/vänsteranalys även på digitalisering; vad är individproblem och vad är strukturproblem.

Det finns olika slags digitala klyftor. Dålig uppkoppling på en del orter utanför storstäderna är bara en faktor. Åldern är en annan; yngre ser livet på internet som ”riktigt” på ett annat sätt än äldre. Även vilket jobb man har påverkar.

– Om man sitter framför en dator eller om man stänger av allt under en arbetsdag.

Och så finns det förstås en könsaspekt.

– Det finns FN-rapporter som visar att kvinnor lämnar internet på grund av hat och hot, det blir ett större problem ju viktigare internet blir.

Rapporten kommer att tas med i partistyrelsens politikutvecklingsarbete, men Maja Fjaestad hoppas att även partiorganisationen i hela landet tar med det digitala perspektivet i sitt framtidsarbete.

– Det är frågor som spelar väldigt stor roll och som människor bryr sig om. Mobbning på nätet är till exempel viktigt för många föräldrar. Och det här med ett förändrat arbetsliv rör många, innebär det en kompetensutveckling eller att mitt jobb försvinner?
Att ta hand om människor under en strukturomvandling har varit en klassisk socialdemokratisk gren, enligt Maja Fjaestad.

– Den här strukturomvandlingen kan gå mycket snabbare än tidigare, då måste vi vara snabba från politiskt håll också.

Ladda ner rapporten Framtiden är nu som .pdf >>>

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

 

Vill du läsa mer? Klicka på knappen och bli prenumerant från 290 kronor/år.

Fler artiklar hittar du längre ner.

Spara

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm