VIDEO: Ylva Johansson om EU:s pelare för sociala rättigheter

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Europakommissionen har i dag lagt ett antal förslag om en så kallad social pelare i EU, 20 förslag om politiska målsättningar som rör arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) välkomnar att förslagen respekterar den svenska modellen med kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och inte innebär förslag om lagstadgade minimilöner.

Se mer i videon nedan:

Läs mer om den sociala pelaren på Europeiska kommissionens webb här >>>

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm