Debatt: Bildning, konst och kultur har återigen blivit en klassfråga!

debatt

Det här är en debattartikel eller en krönika. I dessa artiklar är det skribenten som står för innehållet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Redan i arbetarrörelsens begynnelse, förstod våra förmödrar och förfäder värdet av kultur och bildning! I fackförbundens stadgar stod det skrivet: ”Denna förening skall verka för medlemmarnas, sociala, ekonomiska och kulturella utveckling.” Några har fortfarande kvar skrivningen.

Parallellt med andra reformer under 1900-talet har det satsats på att konst och kultur ska nå ut till fler medborgare. Sedan 1980-talet har dock nästan inga uppräkningar av kulturstödet skett, vilket medfört en kraftig urholkning av systemet. Detta har lett till att de största anslagsgivarna är kulturutövarna själva och deras anhöriga.

”Med andra ord: bildning, konst och kultur har återigen blivit en klassfråga.”

Därför blir det allt svårare, för den som inte har ett kapital att luta sig mot, att vara med och berätta historierna, ställa frågorna och formulera utropstecknen om samhället i dag. Med andra ord: bildning, konst och kultur har återigen blivit en klassfråga.

En stark och framåtsyftande socialdemokratisk kulturpolitik gör det möjligt för personer från alla samhällsklasser att delta i kulturlivet som professionella och amatörer, som nyttjare och utförare.

Det är en av orsakerna till att vi som kongressombud kommer att yrka bifall för motionen B 173 som uppdrar till partiet att ta fram ett Socialdemokratiskt kulturpolitiskt program inför valet 2018 och nästa regeringsperiod.

Kongressombud:
Ewa Carlsson Hallberg
Kadir Kasirga
Margareta Stavling
Frida Olsson
Stockholm

Spara

Spara

Debattartikel/Krönika
Debattartikel/Krönika

Aktuellt i Politiken publicerar debattartiklar och krönikor om politik. I dessa artiklar är åsikterna i texterna skribenternas egna. Kontakta oss på [email protected] för mer info. Textlängd är 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm