Krönika: Sverige – bäst i klassen på nästan allt

debatt

Det här är en debattartikel eller en krönika. I dessa artiklar är det skribenten som står för innehållet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Sverige går som tåget. Bäst i klassen på nästan allt. Den oberoende, internationella organisationen World Economic Forum, WEF, hyllar Sverige rejält i en sammanställning som presenterades nyligen.

Rubriken på rapporten är ”Why Sweden beats other countries at just about everything”. Låg korruption, hög innovation, starkt pass, hög jämställdhet, globalt konkurrenskraftigt, bra plats för gamla, bra på språk, bäst rykte.

När vi socialdemokrater nu går till kongress kan vi ha gott självförtroende såväl över den ingenjörskonst vårt parti historiskt uppvisat som den nuvarande regeringens prestationer för att utveckla den svenska modellen. Samtidigt lever vi en politiskt svår tid. Populister och rasister vinner terräng på sina håll i Europa. Det finns en ängslig inåtvänd ton i debatten. Hot vilar överallt. Partier tävlar i att vilja sluta sig inåt, stänga gränser, baktala EU och vädja till mänsklighetens lägre instinkter.

”Why Sweden beats other countries at just about everything.”

Trygghet är viktigt. Det visar vår svenska modell. Men tryggheten syftar inte till ett stillastående ängsligt tillstånd, den syftar till frihet. Frihet från förtryck, fattigdom, ojämlikhet. Frihet till bostad, jobb, utveckling. Vårt partis är motto ”att trygga människor vågar”. Det är därför viktigt att partikongressen driver på för reformer som är framåtsyftande och moderna.

En av de största utmaningarna är hur vi ska bekämpa fossilbränsleberoendet. Det får inte bli en liten politisk fråga som ligger vid sidan av det övriga samhällsbygget. Det behöver tvärtom inkluderas och bli bärande för den fortsatta utvecklingen av den svenska välfärdsmodellen.

Det är vi socialdemokrater som verkligen kan driva klimatpolitiken till framgång och samtidigt förbättra samhällsbygget så att det också i framtiden angriper orättvisorna och leder till frihet. Det är som Karin Boye sa ”Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening med vår färd – men det är vägen som är mödan värd.”

Låt oss inte glömma lusten inför framtiden, när vi nu samlas för att utveckla reformer för en ny tid.

Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S)

Debattartikel/Krönika
Debattartikel/Krönika

Aktuellt i Politiken publicerar debattartiklar och krönikor om politik. I dessa artiklar är åsikterna i texterna skribenternas egna. Kontakta oss på [email protected] för mer info. Textlängd är 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm