Om oss

AiP Media Produktion AB är ett dotterbolag till Socialdemokraterna. Bolaget ger ut tidningar och tidskrifter och producerar grafisk information på uppdrag av organisationer och företag.

Aktuellt i Politiken är en veckovis utkommande riksspridd nyhetstidning, som belyser politik och samhälle utifrån arbetarrörelsens perspektiv. Nyheter, reportage, analyser, kommentarer och debatt behandlar inrikespolitiken och EU-frågor, men också globala ämnen såväl som regionala och lokala. AiP följer även socialdemokratiska partiets och arbetarrörelsens inre organisatoriska och politiska arbete.

Chefredaktör, ansvarig utgivare:
Nina Wadensjö, nina.wadensjo@aipmedia.se, 08-700 26 72

Redaktionschef, stf ansvarig utgivare:
Ylva Säfvelin, ylva.safvelin@aipmedia.se, 08-700 26 82

Ekonomi:
Elias Saavedra elias.saavedra@aipmedia.se 08-700 27 77

Annonschef:
Jörgen Rosengren jorgen@mediapromotion.se 08-10 95 85

Prenumerationspris: 490 kr/år (49 nummer)
Postgiro: 134 74 81-2 (ange aip)

Hur vi arbetar

Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalitét.

Här kan du läsa om de pressetiska reglerna Aktuellt i Politiken följer.

Källor

Det vi publicerar kommer från tillförlitliga källor och all fakta kontrolleras och säkerställs innan publicering. Våra källhänvisningar gör vi tydligt och korrekt i direkt anslutning till materialet som hänvisas till. Undersökningar och forskning som vi skriver om ska vila på stabil grund.

Rättelser

Har vi gjort fel så publicerar vi en rättelse så snabbt vi kan och på ett rakt och tydligt sätt.

Kontakt

Hit kan du vända dig om du har synpunkter på tidningens innehåll eller kvalitet eller om du tycker att vi begått något misstag: aip@aipmedia.se

Håll dig aktuell

Följ oss i social medier och håll dig uppdaterad!