22/12 2015. Vård till flyktingar står inte emot andras vård. Skärpning GP.

Blogg 151222
|
 Tipsa en vän
 
Varje annan liberal ledarsida ser som sin uppgift i dessa dagar att värna människovärdet och asylrätten. På GPs ledarsida (oberoende invandringskritisk) är det i dag sjukvården som är området för att med hjälp av faktafel ställa olika grupper mot varandra.

 

Låt oss först konstatera att det råder personalbrist inom sjukvården och andra välfärdsyrken. När den borgerliga regeringen röstades bort 2014 fanns det färre anställda inom välfärden än vad som fanns när samma regeringen tillträdde 2006. Under dessa år var skattesänkningar, ineffektiv arbetsmarknadspolitik och privatiseringar det viktigaste. Effekterna av detta märks nu när över 100 000 människor har sökt sig till Sverige undan krig och förföljelse.

 

Om personalen tidigare har gjort underverk i vården så är det inget emot vad som sker nu, men med en tydlig skillnad. Nu finns det en regering som skjuter till mer pengar till sjukvården och för att utbilda fler till att arbeta inom vården. Tyvärr bromsas denna förändring av att Västra Götalandsregionen sedan valet 2014 styrs av en moderatledd blågrön majoritet som lägger undan över en miljard kronor på banken samtidigt som stora behov finns inom sjukvården.

 

Anela Murguz vill med dagens ledare bevisa att Västra Götalandsregionen tvingas omfördela sina resurser från sjukvårdens vanliga verksamhet för att klara av hälsoundersökningarna av asylsökande. Så är inte fallet. Det visar på problemet med att bygga en argumentation på ”en tjänsteman i regionen som vill vara anonym”. Det utökade vårdbehov på vårdcentralerna som flyktingmottagandet medför har inte trängt undan någon annan vård.

 

Däremot stämmer det som Murguz skriver att vårdcentraler som ligger nära asylboenden påverkas mer än andra. Det som hon inte skriver är att staten ersätter alla vårdcentraler i Sverige för var det kostar att hälsoundersöka asylsökande sedan lång tid tillbaka. Till det lägger nu Västra Götalandsregionen 500 kronor extra per hälsoundersökning för att se till att vårdcentralernas ordinarie verksamhet inte ska påverkas.

 

Dessa 500 kronor och andra insatser för de asylsökandes vård har regionen, som Murguz skriver, avsatt 26 miljoner kronor. Dessa pengar kommer med största sannolikhet att räknas in bland de 230 miljoner kronor som regionen får av staten för att klara asylmottagandet. Tacka staten för det.

 

Och här kommer det grövsta felet som Murguz gör. Hon skriver att staten, det vill säga den rödgröna regeringen, har gett kommuner och landsting (regioner) 500 miljoner extra för att klara flyktingmottagandet. Sanningen är att det rör sig om 10 miljarder kronor. 20 gånger så mycket. En rättelse är på sin plats om GP ska följa de pressetiska reglerna.

 

Murguz ger också sken av att det ska finnas en prioriteringslista som beskriver vilken vård som sjukvården ska ge för att inte riskera att sjukvården ”reduceras till ett nollsummespel där grupper ställs emot varandra”, det vill säga svenska medborgare mot asylsökande. Det är inte sant. Prioriteringslistan handlar om i vilken ordning som hälsoundersökningar ske ges till asylsökande. Småbarn och deras familjer först, ensamkommande äldre barn sedan och i tredje hand övriga asylsökande.

 

Över detta gäller de medicinska prioriteringar som görs inom vården varje dag. Den som är mest sjuk för vård först.

 

Vården i Västra Götaland och i Göteborgs i synnerhet hotas inte av flyktingmottagandet. Om några år kan det i själva verket vara den som gör att personalbristen inom vården kan lösas. Hotet för sjukvården i dag handlar om att den blågröna regionledningen inte kompenserar Göteborgsregionen för den befolkningsökning som sker här. Det är därför som Sahlgrenska universitetssjukhuset måste spara miljonbelopp.

 

Fyrvaktaren 22/12 2015

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer