18/12 2015. Du lever i en av världens bästa städer. Varför så butter, Cwejman?

Blogg 151218
|
 Tipsa en vän
 
Göteborg hamnar på femte plats bland världens städer när Numeo rankar världens städer utifrån livskvalitet. Vancouver i Kanada hamnar på plats 28. I dag vill en butter Adam Cwejman att Göteborg ska lära sig av det "framgångsrika och trivsamma" Vancouver. Vilka topplistor över framgång och trivsel som Cwejman hänvisar till framgår inte av texten.

 

På Numbeos lista över livskvalitet mäts köpkraft, hälsa, säkerhet, trafiksituationen, fastighetspriser, föroreningar i luft och vatten, kriminalitet med mera. Cwejmans definition på framgång och trivsel verkar handla om hur byggnaderna ser ut, men också om hur staden är utformad. Här finns det säkert saker som Göteborg kan lära sig av Vancouver nu när Göteborg står i början av en stor förändring till att bli en stad som till många delar kommer att bli som det positiva som Cwejman upplever med Vancouver.

 

Planerna för Centrala älvstaden i Göteborg handlar om att bygga en stad med högre bebyggelse i stadskärnan, täta kvarter, blandning av bostäder och arbetsplatser som gör att stadsdelar lever dygnet runt och där människorna är mindre beroende av bilen. En stad för ett social, ekologiskt och ekonomiskt hållbart liv. Så varför är Cwejman så butter?

 

Här är tre tips till Adam Cwejman för att göra hans och andras liv i Göteborg mer trivsamt:

 

1. Ta dig till Älvrummet vid Operan och få en genomgå av planerna för Centrala älvstaden av den engagerade personal som finns där för att informera. Passa även på att dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring framtidens Göteborg.

 

Göteborgs planering av Centrala älvstaden väcker uppmärksamhet runt om i världen. Det som pågår i Älvrummet sedan mer än tio år tillbaka är en mycket omfattande medborgardialog. Då får du möjlighet att jämföra den medborgardialog med den process som du menar har gett så bra resultat i Vancouver. Dela med dig och kom med förbättringsförslag.

 

2. Ta en diskussion med Peter Hjörne, huvudägare till GP och söndagsskribent på samma ledarsida som du själv skriver på. I söndags ville Hjörne i sin krönika dra ner på höjden i de planerade byggnaderna på Heden och andades ovilja att tänka nytt kring Avenyn.

 

Du skriver att göteborgarna ”behöver göra upp” med ”vår alltför ängsliga självbild”. Om du upplever att detta är ett problem i stadens utveckling skulle GP kunna göra en stor insats när det handlar om vilka åsikter som lyfts fram bland ledare, debattartiklar och nyhetsmaterialet i tidningen.

 

3. Ta ett snack med företrädarna för de borgerliga partierna i Göteborg. När byggnadsnämnden i veckan tog beslut om hur framtidens täta bebyggelse i Frihamnen ska utformas kritiserade företrädarna för Moderaterna och Kristdemokraterna planerna på att göra Frihamnen till en i stort sett bilfri stadsdel.

 

Låt dessa politiker ta del av dina erfarenheter av Vancouver och berätta om hur Vancouver lyckas var en ”framgångsrik” stad där människornas bidrag till den globala uppvärmningen är hälften så stor som göteborgarnas.

 

Så varför så butter, Cwejman? Om några år kommer du ha den stad som du önskar dig i din egen hemstad. Ta med dig GPs ledarsida i diskussionerna som formar framtidens Göteborg till att fortsätta att vara en trygg framtidsstad i rörelse.

 

Göteborgare må ha en ängslig självbild, men invånares bild av den egna staden formas till stora delar av de lokala medierna. Något att tänka på för stadens journalister.

 

Femte bästa stad i en internationell jämförelse över livskvalitet, Sverige näst populäraste kommun att leva i efter Gotland enligt en Sifo-mätning och att nio av tio göteborgare är nöjda eller mycket nöjda med sin stad enligt en Sifo-mätning från Västsvenska handelskammaren från 2013. Det är saker att vara stolta över och ta vara på när vi tillsammans bygger en stad för fler människor som vill vara en del av framtidens Göteborg.

 

Men klart är att den staden behöver vara tätare och ha en bättre och mer miljövänlig infrastruktur än vad Göteborg har i dag.

 

Fyrvaktaren 18/12 2015

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer