3/5 2016 – Teodorescu ramlar i sin egen grop när hon ser 5 000 beredskapsjobb som regeringens enda jobbinsats

Blogg 160503
|
 Tipsa en vän
 
Målet som Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen har om att nå EUs lägsta arbetslöshet 2020 är ett tufft mål. Det ska mål vara. På ledarplats i GP hånar Alice Teodorescu än en gång regeringens höga ambitioner för fler jobb och spelar medveten dum när hon påstår att 5 000 beredskapsjobb hos statliga myndigheter skulle vara regeringens enda medel för att nå målet.

 

”Ekvationen är alltså följande: 980 000 människor i utanförskap och 5 000 enkla jobb inom statlig regi. Visionärt, va?” skriver Teodorescu raljant i dag.

 

Inför valet 2014 utlovade de borgerliga partierna att fem miljoner personer skulle vara i arbete i Sverige 2020. Enligt de nuvarande prognoserna från Arbetsmarknadsdepartementet kommer det antalet sysselsatta att nås 2018. Ska inte en vision kräva en större insats för att nås än så? Det visar att det finns klara skillnader i den svenska politiken när det kommer till att ambitionerna för att hålla uppe sysselsättningen.

 

Klart är att Sverige i dag har den högsta sysselsättningsnivån bland EU-länderna. Under 2015 hade 80,5 procent av svenskarna mellan 20 och 64 år ett arbete enligt Eurostat. Någon högre andel sysselsatta har Eurostat inte uppmätt sedan mätningarna startade 1993.

 

Trots allt tal om utanförskap har Sverige tillsammans med Schweiz, Island och Norge faktiskt högst sysselsättningsgrad i världen. Att vi ändå har en ganska hög arbetslöshet beror på att vi också är världsbäst på att mobilisera människor till arbetskraften. Med ett lågt arbetskraftsdeltagande kan ett land ha lägre arbetslöshet än Sverige trots att vi har högre sysselsättningsgrad.

 

Men för en socialdemokrat är inte detta tillräckligt. Att ha ett arbete är den viktigaste frihetsfrågan. Utan jobb ingen egen försörjning och utan jobb sämre möjligheter att planera för framtiden. Sedan regeringsskiftet har sysselsättningen ökat med 90 000 personer.

 

För personer som har kort utbildning är situationen på arbetsmarknaden svårast. Här behövs de största utbildningsinsatserna, men det är också för denna grupp som de 5 000 beredskapsjobben blir intressanta. Det handlar om att ge jobb åt människor som varit arbetslösa under väldigt lång tid. Även om antalet inte är så stort är det inget att fnysa åt på det sätt som Teodorescu gör i dag.

 

Bland personer som saknar gymnasieexamen är sysselsättningsgraden runt 30 procent, oavsett om man är född i Sverige eller i något annat land. De som har gymnasieexamen har en sysselsättningsgrad på över 70 procent. Här är andelen högre bland personer födda i Sverige än födda i utlandet.

 

Teodorescu talar om ”utanförskapet i Sverige är på väg att bli alltmer etnifierat” Då glömmer hon de barriärer på arbetsmarknaden som rivs med utbildning och hur utbildningstraditioner går i arv.

 

Hon missar också att sysselsättningsgraden för utlandsfödda i Sverige faktiskt är högre än för hela befolkningen i EU eller Eurozonen, infödda som utlandsfödda. Drygt 67 procent, nästan sju av tio, utlandsfödda i Sverige är i lönearbete eller försörjer sig som egna företagare jämfört med 64 procent för hela befolkningen i EU

 

Bilden som borgerliga opinionsbildare har lyckats sätta av att utlandsfödda mer eller mindre står utanför arbetsmarknaden, i syfte att med detta som motiv sänka löner och försämra anställningsskydd, är grundfalsk.

 

 

Det viktigaste för att jobben ska bli fler i Sverige är att människor kan utbilda sig till de jobb som efterfrågas på arbetsmarknaden. Fortfarande misslyckas var femte rekrytering inom det privata näringslivet för att det saknas människor med rätt kompetens att anställa. Detta enligt Svenskt näringslivs rekryteringsbarometer.

 

Dessa företagare ropar inte på lägre löner, sämre arbetsrätt, lägre bolagsskatter eller subventionerade anställningar för välutbildade ungdomar. Dessa företagare vill att det svenska utbildningssystemet klarar av att utbilda människor eller validera kunskapen hos de människor som har utländska utbildningar.

 

Till det kommer bristen på arbetskraft med rätt kompetens inom den offentliga sektorn. Detta faktum ignorerade den borgerliga regeringen när man hellre satsade pengarna på jobbcoacher, McDonaldsjobb och att låsa in arbetslösa människor i Fas 3 utan möjlighet att vidareutbilda sig.

 

För att nå målet om att ha den lägsta arbetslösheten inom EU 2020 behöver regeringen höja takten när det gäller investeringar, utbildningar och validering. Men när Teodorescu menar att regeringens enda åtgärd är 5 000 beredskapsjobb gräver hon en grop åt andra som hon själv ramlar i.

 

Fyrvaktaren 3/5 2016

 

• Kommentera och dela gärna Fyrvaktaren. Då minskar vi GPs åsiktsdominans.
• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

 

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer