29/2 2016. Läsandet bland unga minskade under jobbskatteavdragens era. Det lyckas inte Pihl läsa sig till.

Blogg 160229
|
 Tipsa en vän
 

”Utan ett välutvecklat språk blir människan ensam och oförstående, inför sig själv och världen”. Det skriver Karin Pihl i dagens ledare i GP. Att känna att man äger ett språk är mycket viktigt för att kunna skaffa sig information, uttrycka sig själv och bygga upp sitt självförtroende. Därför är det mycket viktigt att barn och ungdomar blir kompis med orden. Ett av de bästa sätten att göra det på är att läsa.

 

Därför är det beklagligt att läsandet minskar bland yngre. För att belägga denna utveckling hänvisar Pihl till en rapport från Kulturrådet som visar att andelen pojkar mellan 16-19 år som läst skönlitteratur varje vecka sjönk mellan 1998/99 och 2006 med 1,5 procentenheter till 13 procent. Samtidigt ökade det högfrekventa läsandet bland tjejer i samma ålder marginellt under denna period så att 29,7 procent av dem läste skönlitteratur varje vecka.

 

Det är lite märkligt att Pihl inte lyckats läsa sig till att det kom ny statistik över läsvanor och läsförmåga bara för några veckor sedan från myndigheten Kulturanalys som rör 2014. Det gör att det är möjligt att utvärdera de åtta år då varje jobbskatteavdrag kom som en lösning på varje samhällsproblem av den borgerliga regeringen.

 

Den färska statistiken visar att läsandet i Sverige, generellt sätt för alla åldrar, legat ganska konstant under hela 2000-talet. När det gäller läsförmågan bland yngre skriver rapporten ”Kulturvanor” följande:

 

”Flera studier bland barn i grundskoleåldern visar däremot på en tydligt nedåtgående trend i läsförmågan, från en internationellt hög till en mer genomsnittlig nivå sedan millennieskiftet. OECD:s omfattande studie PISA – som avser 15-åriga elever – har visat på både en tydligt fallande trend och större spridning, där en allt större grupp presterar på en låg nivå. Den fallande trenden gäller både flickor och pojkar som grupp men är betydligt starkare för pojkar. Bilden av läsvanor bland barn är inte lika tydlig, men ett antal indikatorer visar en nedgång sedan millennieskiftet.”

 

Med vetskapen om att nedgången var blygsam mellan 2000 och 2006 har denna ”tydliga” nedgång skett mellan 2006 och 2014.

 

Kanske är det så att det slopade statsbidraget till utgivningen av ”En bok för alla” och minskade resurser i skolan och för bibliotek haft större negativ betydelse för läsvanor och läsförmågan än vad jobbskatteavdragen haft positiva effekter.

 

Rapporten ”Kulturvanor” fortsätter att skriva att det finns ”ett starkt samband med utbildningsnivå och familjebakgrund” när det handlar om läsvanor. ”Fler än nio av tio av dem med högre utbildningsnivå 2014 hade läst en bok minst en gång det senaste året, mot bara drygt tre av fyra med lägre utbildningsnivå”.

 

När det gäller könsskillnader skriver den färska rapporten ”att ungefär var sjätte ung man uppger att han inte har läst någon bok,
medan detta bara gäller ungefär var sextonde ung kvinna”. Ung i detta sammanhang handlar om att vara mellan 16 och 29 år.

 

I slutet av den borgerliga regeringstiden drog Kulturrådet igång ett pilotprojekt som heter ”Bokstart”. Det innebär att Göteborg tillhör de kommuner som fått stöd för att öka läsningen bland yngre. I Angered finns uppsökande verksamhet där anställda bibliotekarier gör hembesök hos barnfamiljer och bedriver läsfrämjande verksamhet på öppna förskolor. Detta har möjlighet att bli något väldigt bra.

 

Att det finns tydliga klasskillnader i kulturkonsumtionen syns i rapporten ”Kulturvanor” på fler områden än läsning. Därför är den ett viktigt steg att entréavgiften nu är borta från ett antal statliga museer, däribland Världskulturmuseet i Göteborg. Det gör att nya världar kan öppnas för fler utan ekonomiska hinder.

 

Klassamhället syns i kulturen, men kulturen är också ett verktyg för att utjämna klassklyftorna. Därför behövs det en kraftfull kulturpolitik för alla.

 

Fyrvaktaren 29/2 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer