25/2 2016. Den offentliga vården behöver arbetsglädje, ledarskap och bättre löner.

Blogg 160225
|
 Tipsa en vän
 

Karin Pihl antyder i dagens ledare på GPs ledarsida att sjuksköterskor som lämnar den offentliga vården för att arbeta för bemanningsföretag får det bättre på de flesta plan. Fakta är att vårdpersonal i den privata vården ibland får högre lön, men detta uppvägs till stor del av bättre anställningsvillkor inom det offentliga.

 

Hennes analys har förstås ett bestämt syfte. Det handlar om att se privatisering som det som löser det mesta. Glömt är alla vårdskandaler inom den privata vården, och ibland även inom den gemensamt drivna vården.

 

Argumentationen känns igen. Samma mantra har upprepats under drygt 25 år. Tyvärr har Pihl låst in sig i sin egen privatiseringsbox och har svårt att gå utanför den vilket omöjliggör en framåtsyftande debatt. Inte med ett ord skriver hon varför det finns fördelar med att ha en offentlig vård vars yttersta syfte är att säkra att medborgarna får en jämlik sjukvård, tillgänglig för alla och där det är behoven som styr och inte plånboken.

 

Det moderatledda styret i Västra Götalandsregionen har till exempel nyligen drivit igenom stängning av fem vårdcentraler i regionen med motivering att de inte är lönsamma. Nu hoppas dessa borgerliga politiker att privata vårdgivare ska vilja etablera sig på dessa orter, men för det finns det inga garantier. Så blir det om marknadskrafterna enbart får råda. Då gäller inte att vården ska vara tillgänglig för alla.

 

Svårigheten att påverka sin arbetsmiljö gör också att många vill byta bort landsting för privat sektor, skriver Phil. Fakta är att jämför man kvaliteten på vårdcentraler i Göteborg så ser man att det finns privata vårdcentraler med dålig kvalitet och de med hög kvalitet.

 

Samma gäller för de offentligt ägda vårdcentralerna. Orsaken till detta är sannolikt att ledarskapet på respektive vårdcentral är mer betydelsefullt än om den drivs privat eller offentlig.

 

Pihl ”glömmer” av detta faktum i sin iver att hitta argument för att privatisera. Ett sådant tunnelseende utvecklar inte vården och leder inte framåt.

 

Ett sätt att utveckla den offentliga verksamheten och göra upp med hierarkisk detaljstyrning, som finns inom både offentlig och privat vård, kan vara att starta fler intraprenader. Snåriga upphandlingar och detaljerade kravlistor har som syfte att få fram bra regelverk, men baksidan är att utrymmet för att lokalt anpassa jobben försvåras.

 

Inflytandet från vårdpersonalen måste öka för att flexibiliteten och arbetsglädjen ska få det utrymme det förtjänar. Vårdlönerna måste också på sikt öka och bemanningen inom flera sektorer behöver öka för att minska stressen.

En sansad debatt om hur vården ska vara jämlik, ges efter behov och vara tillgänglig för alla välkomnas.

 

Fyrvaktaren 25/2 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer