12/2 2016. Arbete och utbildning slår undan benen på kriminella gäng.

Blogg 160212
|
 Tipsa en vän
 

”Samhället bör inte låta kriminella styra i utsatta områden. ”Det är underrubriken på GPs ledare i dag. Finns det någon som säger emot? Förmodligen inte ens de kriminella ledarna själva. Säkert hade de önskat sig ett annat liv än att leva i ständig fruktan för sin överlevnad.

 

Naomi Abramowicz skriver i sin ledare i dag om rapport ”Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” som polisens nationella operativa avdelning, NOA, presenterade för några dagar sedan.

 

Som vanligt när GPs ledarredaktion beskriver problem i samhället finns det inte heller i dag någon beskrivning av orsakerna bakom att kriminella gäng får allt mer inflytande i vissa stadsdelar och inte heller några förslag på lösningar förutom ökad polisnärvaro.

 

I stället lär vi oss som vanligt att ”rapporten tecknar en oroande bild” och att det drabbar ”den skötsamma allmänheten”. Rapportens sammanfattning ger en bättre bild.

 

Där står det: "Det finns 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta både för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Av dessa områden är 15 att anse som särskilt utsatta. Brottsligheten i områdena kan yttra sig genom våldshandlingar, upplopp narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet som påverkar de boende både direkt och indirekt.

 

Flertalet av riskfaktorerna ligger bortom polisens kontroll såsom exempelvis välfärdssystemens tillstånd, arbetslöshet, etnisk segregation, stigmatisering och trångboddhet. Däremot kan polisen spela en roll när det gäller upplevelsen eller känslan av situationen.

 

Dessutom kan polisen agera för att minska rädslan samt öka tilliten, sammanhållningen och den kollektiva förmågan. Om polisen tillsammans med andra aktörer kan uppnå ett ökat förtroende för myndigheter samt en ökad förmåga hos lokalsamhället att hantera uppkomna problem är det inte orimligt att anta att utsatta bostadsområden kan minska betydligt."

 

Så sammanfattar polisen sin rapport.

 

Lösningen ligger i att erbjuda fler människor ett arbete, och för att få ett arbete krävs det utbildning. När Volvo personvagnar drog igång sitt tredje skift och anställde 1 000 personer blev det lugnare i Biskopsgården. Detta för att ett fåtal personer som livnärt sig på kriminell verksamhet fick ett jobb. Det vittnar personer inom Västra Hisingens stadsdelsförvaltning om.

 

För några år sedan var det oroligt i Backa. Det var mycket tal om olika gäng som bekämpade varandra. Sedan dess har kommunens arbete handlat om att erbjuda människor jobb och utbildning. Arbetet handlar också om att öka tilliten mellan människor som bor i Backa. Samlingsnamnet för arbetet är ”Backa i fokus” och består av 26 delprojekt.

 

En insats är folkhögskolan i Backa som sedan några år utbildar människor till yrken som skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Det handlar om stadsnära odling, vuxenvandringar, stöd till föreningar och mycket mer.

 

I Angered pågår sedan några år Angeredsutmaningen som innebär att företag erbjuder praktikplatser till elever på Angeredsgymnasiet. På detta sätt får eleverna in en fot på arbetsmarknaden och kan skaffa sig de kontakter som andra ungdomar kan få via föräldrar som är väletablerade på arbetsmarknaden.

 

Under åtta borgerliga regeringsår har de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället och arbetslösheten ökat. Forskningen visar att kriminaliteten är mindre i mer jämlika samhällen. Så att utvecklingen av de kriminella gängen har blivit som det har blivit är inte konstigt.

 

Nu gäller det att vända utvecklingen. Då är det bättre att den rödgröna regeringen nu ser till att de gemensamma resurserna i samhället används till bidrag till barn som behöver glasögon, fler kostnadsfria sommaraktiviteter och fler lärare i skolans lägre årskurser. Arbete, utbildning och välfärd slår undan benen på de kriminella gängens livsförutsättningar.

 

Sedan påstår Abramowicz att Göteborg är den stad i Sverige som inrymmer flest av de 15 särskilt utsatta områdena, som polisen pekar ut. I själva verket handlar det om hur man räknar.

 

Polisen pekar ut Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten, Lövgärdet, Biskopsgården och Hammarkullen som fem olika områden. Detta ska jämföras med Stockholmsregionen där Rinkeby/Tensta och Husby i Stockholms stad pekas ut som två områden, Ronna/Geneta/Lina i Södertälje kommun som ett och Hallunda/Norsborg i Botkyrka kommun som ett.

 

Det handlar alltså mer om hur man definierar ett ”område” och att dessa områden i Stockholmsregionen ligger i olika kommuner. Oavsett hur det är med den saken är arbete, utbildning och förbättrat boende lösningen.

 

Fyrvaktaren 12/2 2016

Ny Tid vs GP

 


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer