AiP - Bloggen

 

Kristerssons slarv med historien

Blogg 160405
|
 Tipsa en vän
 

 

I dag skriver Ulf Kristersson (M), alliansens finansministerkandidat, på DN Debatt att ”Alliansen har utvecklat den svenska modellen”.
Det ska ses som ett svar Stefan Löfvens offensiv när det gäller den svenska modellen, som följde på alliansens krav på lagstiftning om sänkta löner.
– Den svenska modellen ska inta avvecklas, den ska utvecklas, upprepade Löfven på måndagens presskonferens där tio nya miljarder till kommunerna presenterades.
Den största satsningen på fler välfärdsarbetare på årtionden, enligt regeringen.

 

Moderaterna vet att svenska folket gillar den svenska modellen och den generella välfärden. Därför är det viktigt att den inte förknippas med Socialdemokraterna. Det var också en av utgångspunkterna för Fredrik Reinfeldts mittenflirt med de nya Moderaterna.
Sedan 80-talet är det Moderaterna som utvecklar den svenska modellen genom införandet av valfrihet, medan ”en populistisk socialdemokrati... slarvat bort sin egen historia”, skriver Kristersson.

 

Men Kristersson slarvar gärna själv med historien, särskilt den om Moderaterna och välfärden.

2011 påstod Ulf Kristersson (M), då socialförsäkringsminister, att ”den svenska välfärdsmodellen utvecklades under samsyn mellan höger och vänster”.

 


Detta trots att han själv på 90-talet förklarade att Moderaternas uppdrag var att ”bekämpa och avveckla välfärdsstaten”.
Kristersson förespråkade istället ”en individuell välfärdspolitik” där det är ”individen som betalar sin sjukförsäkring, sparar för sin pension och betalar sitt eget boende och familjen som ordnar och finansierar omsorgen om barnen och de äldre.”
Lågavlönade skulle alltså ha sämre tillgång till sjukförsäkring och barnomsorg.

Kristerssons retorik var densamma som i de nya Moderaternas för historieförfalskning hårt kritiserade idéprogram: Att det inte är arbetarrörelsen (och liberalerna) som byggt upp välfärdsstaten och att den inte bygger på politiska reformer som Moderaterna har varit emot mer än på marginalen.

 

Kristersson förklarade att han nu ville bygga vidare på insatser av bland andra den legendariske socialministern Gustav Möller (S).

– Möller skulle rotera i sin grav om han hörde det, sa LOs välfärdsutredare Kjell Rautio.

– Det värsta Gustav Möller visste var ”Fattigvårdssverige”. Det är precis det här som Ulf Kristersson och Moderaterna håller på att föra in igen. Man skär i de generella trygghetssystemen, sjukförsäkringen och a-kassan. Effekterna blir att människor i större utsträckning står på socialkontoret med mössan i hand och får hela sin ekonomi genomlyst med ett individuellt behovsprövat stöd.

 

När AiP uppmärksammade Kristerssons historierevision blev det debatt i riksdagen. Kristersson upprepade att Moderaterna var med och byggde upp välfärden.
– Vi har medverkat till sådant som i dag tjänar oss väl.
S-ledamoten Peter Persson invände:
– Nu försöker du skriva en annan historia. Det är väl snart så att det var ni som tog upp kampen för socialförsäkringarna precis som ni försöker inbilla folk att ni tog täten i kampen för rösträtt. Så var det ju inte alls. Det var en oerhörd strid när reform efter reform mödosamt togs fram för att skapa ett välfärdsbygge, sa Persson.
Ulf Kristersson svarade att ”de generella systemen” är ”fundamentala delar av svensk välfärdspolitik”.
– Jag står fullt ut bakom allt detta.
Kritiken hade bara handlat om bristen på alternativ i välfärdspolitiken, förklarade Kristersson.
– När jag för 20 år sedan påpekade att det fanns väsentliga brister i monopolmodeller ska det ses i ljuset av en välfärdspolitik som systematiskt utestängde nästan alla former av alternativ och inte gav människor möjlighet till några egna beslut inom stora delar av välfärdspolitiken. Så är det inte längre.

 

 

Men detta stämmer inte. Tvärtom var det kärnan i Kristerssons kritik, att det var fel att ändra inom ramen för den gemensamt finansierade välfärden med ökade inslag av valfrihet, pengsystem och privata alternativ.
”Målet är inte ett checksystem med lite mer individuella val inom ramen för ett kollektivistiskt tänkande i övrigt. Målet är att den kollektiva välfärdspolitiken i alla dess former och skepnader måste göra andra förlegade socialistiska system sällskap på historiens skräphög.” (”För en individuell välfärdspolitik”, Svensk Tidskrift 1990)

Ändå slår Kristersson sig idag för bröstet med att Moderaterna har reformerat den svenska välfärdsmodellen och nu ”värnar dess ideal”. Alltså just det som Kristersson var så stor motståndare till.

Nästa steg i att reformera den generella välfärden är nu enligt Kristersson – som 2011 påstod sig stå bakom de generella systemen – att göra välfärden mindre generell.

Alla ska inte ha tillgång till välfärden.
”Moderaterna är övertygade om att våra välfärdssystem behöver stramas upp för att förbli långsiktigt hållbara, och att vi i framtiden bör tillämpa en delvis ny princip: Full tillgång till välfärdsförmånerna får man genom att arbeta, genom att ha permanent uppehållstillstånd eller genom att vara svensk medborgare”, skriver Kristersson.

Därmed tar Kristersson ett steg tillbaka från det förhatliga system, som han kritiserade på 90-talet, där "alla individer, oavsett ekonomisk bärkraft och försörjningsförmåga, skall omfattas av de av politikerna organiserade välfärdslösningarna."

 

Det var enligt Kristersson 1990 dessutom uppenbart "att de länder som har mest utvecklad statlig omfördelningspolitik också är de som halkar efter i ekonomisk tillväxt".

Ett par decennier senare finns historiska data för att korrigera det påståendet. Det gäller främst under borgerliga regeringar. 

 

Jan Söderström

jan.soderstrom@aipmedia.se

 

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer