Skolan Malmös absoluta fokus

Nyhet 170113
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Skolan Malmös absoluta fokus
Hon är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd med ansvar för finanserna i Sveriges mest kosmopolitiska stad.
– Klyftorna i Malmö blir så synliga för att vi är en så liten stad geografiskt. Men det lilla är också en styrka när man ska göra något tillsammans, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Kraftsamling för skolan. Det är absolut fokus för Malmö stad. Uppdraget är inte lätt. Inflyttningen till Malmö har varit stor de senaste åren, likaså flyktingmottagandet.
40 procent av Malmös befolkning är under 29 år, 50 procent under 35. Den åldersgrupp som växer snabbast i Malmö är mellan 6 och 15 år. Och gruppen mellan 0 och 5 ligger inte långt efter. Samtidigt har man byggt ut förskolor och skolor i hög takt. Bara under förra året tillkom tusen platser. På tio år har man investerat 1,9 miljarder kronor i nya skolor. Men som en illu­stration av expansiva Malmö kan man jämföra den siffran med att man nu på fyra år behöver investera 2,6 miljarder.
– Trots utmaningarna ser vi att under de senaste sex åren har skolresultaten gått upp och likvärdigheten har ökat mellan skolorna. Vi började arbetet redan före valet och har lyckats hålla i det trots att vi har ett stort antal nyanlända elever. Vårt absoluta fokus är på skolan, på kvalitet och utveckling, och att snabbt få fram platser, konstaterar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, när hon kommenterar läget mitt i mandatperioden.

 

Det är inte bara skolan man satsat på och byggt för i Malmö. Bostadsbyggandet har kommit igång rejält. I dag byggs det i stora delar av staden, inte bara i Västra hamnen där Bomässan hölls 2001 och där Sveriges högsta bostadshus, Turning Torso, ligger. Utan även i de tidigare miljonprogramsområdena som Lindängen där man inte har byggt något sedan området uppstod på 70-talet. Nu bygger man både nytt, rustar upp det som redan finns och energieffektiviserar. Allt på samma gång.

 

Det finns också fastighetsägare som arbetar socialt i avtal med kommunen där man genom att ge de boende arbete med upprustning av husen och områdena omkring kunnat få ner arbetslösheten i bostadsområdet.
– Vi har ett väldigt nära samarbete som verkligen gett resultat. Trianon har till exempel nu gått in och köpt Rosengård Centrum och gör ett jättelyft där, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Det är också i Rosengård som Culture Casbah och Tornet, nästa Turning Torso, ska byggas. Här har fyra fastig­hetsbolag, med MKB i spetsen, gått samman i ett gemensamt bolag för att bygga minst 200 nya lägenheter och 30 lokaler.
Malmö är kanske Sveriges mest kosmopolitiska stad. Av alla länder som är godkända av FN saknar Malmö bara 23, här finns alltså 179 olika nationaliteter och det talas cirka 150 olika språk.
– Vi har haft tuffa förutsättningar och vi har tvingats att lyfta oss i håret när det gäller lösningar. Malmö har gjort en fantastisk resa där det hänt otroligt mycket positivt. Från att företagen flyttade ut har vi i dag i stället en stark inflyttning. Antalet arbetstillfällen slår alla rekord, säger Stjernfeldt Jammeh.

 

Företag som väljer Malmö brukar lyfta fram det geografiska läget med närheten till resten av Europa, men också stadens unga globala befolkning som anledningen till varför man vill driva verksamhet här.
Katrin Stjernfeldt Jammeh tycker att mediernas beskrivning av Malmö ibland blir orättvis. Utmaningen är visserligen att den en gång blomstrande industristaden som kom på fallrepet men som reste sig igen behöver jobba än mer med att omfördela resurserna så att de kommer alla till del, men allt negativt som skrivs om Malmö med gängkriminalitet och våldsbrott finns i alla stora städer, menar hon. Visst sticker Malmö ut i vissa delar, men inte i alla.

 

– Vi är en liten stad geografiskt. Det som i andra städer är förorter, det har vi i centrum. Våra förorter är välbärgade kranskommuner. Det innebär att när något händer i Malmö kan alla se det. Klyftorna i en stad som Malmö blir alltså väldigt synliga. Samtidigt kan man konstatera att skillnaden i medellivslängd mellan olika delar av Stockholm är betydligt större.
Men Katrin Stjernfeldt Jammeh tror också att det lilla kan vara en styrka. Storleken på staden är anledningen till kommunens goda samarbete med civilsamhället och den goda företagarandan.
För många är Malmö första anhalten när de kommer till Sverige och det gör att staden sätts på prov. Jämfört med nationella mått är arbetslösheten hög. Malmö sticker ut på många sätt, även negativa, men inte på alla de sätt som beskrivs i medierna tycker Katrin Stjernfeldt Jammeh.
– Men arbetslösheten är en jätteutmaning. Nu är fokus på att få fler Malmöbor självförsörjande och fler elever att lyfta sig i skolan.

 

De Malmöbor som redan är självförsörjande, hur får man dem att vilja bo kvar?
– Grundläggande är att man känner att man har tillgång till bra skolor, till ett gott vardagsliv. När EU-kommissionen undersökte vilka städer man trivs bäst i kom Malmö högst upp i Sverige och på sjunde plats i Europa, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh och tillägger att staden satsar mycket på kultur och fritid eftersom det både ger livskvalitet åt alla och kan vara ett sätt att överbrygga klyftor. Malmös attraktion ligger i att det är en liten storstad med cykelavstånd till det mesta. Vi har 13 minuters avstånd till Nordens största flygplats och därmed hela världen, en växande jobbmarknad både här och på pendelavstånd i Köpenhamn.

 

Vad är bäst med att styra Malmö?
– Jag har ett fantastiskt spännande politiskt uppdrag. Politiker blir man inte för att man är nöjd, man blir politiskt engagerad för att man vill förändra. Det är hela drivkraften. Jag älskar verkligen Malmö på väldigt många sätt, men ser samtidigt att mycket kan förändras, utvecklas och bli bättre, avslutar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

 

Maria Persson

maria.persson@aipmedia.se

 

 

Malmö i siffror

220,5 är det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Malmös kommunala skolor läsåret 2015/16 (inklusive elever med okänd bakgrund). Riksgenomsnittet i samma grupp är 218,8.


3 700 bostäder har beviljats bygglov i Malmö under 2016. 65 procent hyresrätter, 32 procent bostadsrätter och3 procent småhus.


14,9 procent var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Malmö december 2016, att jämföra med 7,8 procent för landet som helhet.

 

Satsningar framåt
•    Fortsätta utveckla skolan.
•    Få ner arbetslösheten: göra om organisationen så att arbetsmarknadsinsatser integreras med socialtjänst.
•    Hålla högt tempo i stadsbyggandet.

Information prenumeranterSenasteNummer