Ta tillbaka det själv, Ådahl!

Nyhet 140815
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Ta tillbaka det själv, Ådahl!
– Ta tillbaka det! Det är inte sant! skrek Centerns chefekonom Martin Ådahl när Ali Esbati (V) i SVTs jobbdebatt kallade rutavdraget för en subvention ”för att rika ska kunna skaffa sig tjänstefolk”. Ådahl hävdade att de flesta rutköpare är låginkomsttagare och att rutföretagen främst finns på landsbygden. Två direkta osanningar.

– Det innebär att vi inte bara ska acceptera att de ökade inkomstklyftorna, som har blivit fallet med er regering, ska leda till att det är fler som skaffar sig tjänstefolk. Det vi ska göra dessutom är att med statliga pengar subventionera detta, sa Ali Esbati (V) i debatten.

Centerns chefekonom Martin Ådahl gick i taket och hans utrop har blivit en snackis och fått en egen hashtag på twitter #tatillbakadet. Centerpartiet, som haft svårt att komma in valdebatten, gör nu allt för att spinna vidare på frågan. Partiet lanserade snabbt en hemsida tatillbakadet.se där Centern berättar om sin politik i frågan och försökte få till en debatt i morgonsoffan dagarna efter.
Nu följer de upp med nya siffror över rutanvändandet.
I uppståndelsen och det höga tonläget har Ådahls fullständiga uttalande kommit i skymundan. Så här sa han:
– Ali ska inte kalla de tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det!
– Du vet att de flesta faktiskt är äldre som har ganska små inkomster och vill ha lite hjälp hemma. De flesta som gör det är faktiskt människor från deras egen bygd som har startat ett litet företag för att hjälpa de äldre. Du bara skapar en annan bild som passar din retorik och ditt parti. Men det är inte sant!

Men hur sant är Ådahls uttalande?
SCB visar tydligt att det är främst höginkomsttagare som tar ut skattereduktionen. Det är endast 4,3 procent av dem som har inkomster under 200 000 som gör rutavdrag medan det är 28,5 procent för dem som har en miljon eller mer i årsinkomst (2012).
Höginkomsttagare gör dessutom större rutavdrag än låginkomsttagare. 3 450 kronor i genomsnitt i inkomstklassen 200 000–249 000 kronor medan miljoninkomsttagarna tar ut 10 965 kronor.
Centerpartiet gick igår ut med nya siffror från inkomståret 2013. De uppges visa att fler normalinkomsttagare använder rut. 68 procent som har utnyttjat rutavdraget, tjänar under 32 000 kronor i månaden, framhåller C.
– Det visar att det är både pensionärer och barnfamiljer och att det utnyttjas i hela landet, säger Annie Lööf (C) till SVT.
Men att de flesta rutanvändare skulle ha låga inkonster stämmer fortfarande inte.

Inte heller stämmer Ådahls påstående att de flesta rutföretagen startas i ”bygden”. 
Användningen av rutavdraget ökar i hela landet 2013, även i glesbygdskommuner, visar Centerns nya siffror. Men avdraget går fortfarande främst till de rika kommunerna i storstäderna.
2012 fick Annie Lööfs hemlän Jönköping 2 procent (58,7 miljoner) av rutreformens 2,5 miljarder och Maud Olofssons Västerbotten 1 procent (27,8 miljoner). Detta medan Stockholm tog ut en miljard (990 miljoner) och storstadslänen tillsammans 67 procent av rutkakan.
– Jag träffade alldeles nyligen en tjej i norra Sverige som driver ett litet rutföretag som hjälper äldre i hennes bygd. När Ali Esbati sa tjänstefolk tänkte jag på henne, förklarar Ådahl i en kommentar.

 

Mest rutavdrag, och allt mer enligt Centerns nya siffor, gör invånarna fortfarande i Danderyd och minst i Dorotea.
I de kommuner som har lägst disponibel inkomst, såsom Årjäng och Dals-Ed, gör 2–3 procent rutavdrag.
Det är korrekt att många äldre tar ut rutavdrag. Hela 12,4 procent i åldern +75. Men ”de flesta” är inte äldre som Ådahl påstod i tv. De flesta är medelålders, enligt SCB (2012). Gruppen +75 tar dessutom ut mindre än hälften så mycket rutavdrag per person än gruppen 40–45 år.

Diskussionen efter tv-debatten har handlat om huruvida Esbati nedvärderade de, företrädesvis kvinnor, som jobbar med ruttjänster. Men det var inte dem som Ådahl tog strid för, utan företagarna.
– Ali ska inte kalla de tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det!
Ådahl och Centerpartiet vill att rutdebatten ska handla om kvinnligt företagande i glesbygd och stöd till fattigpensionärer, inte som Esbati och V om låglönesektorn och ökande klassklyftor i storstäderna.
– Du bara skapar en annan bild som passar din retorik och ditt parti. Men det är inte sant, rasade Ådahl i SVT.
Problemet för Ådahl är att hans uttalanden inte bara är C-ideologiskt motiverade utan alltså även osanna.

AiP sökte Martin Ådahl för en kommentar under onsdagen och torsdagen, men han hörde inte av sig.

Till tidningen ETC säger Martin Ådahl att fler ensamstående med ansträngd ekonomin skulle kunna uttnytja rut om man prioriterade annorlunda.

– Man kanske inte går ut och äter flera gånger i månaden, utan en eller ett par.
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se
 

Information prenumeranterSenasteNummer