Lov – lag om rätt att dumpa lönerna

Nyhet 111227
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Lov – lag om rätt att dumpa lönerna
Regeringens lag om valfrihetssystem (Lov) innebär inte bara konkurrenskrav, utan även laglig rätt att i alla kommuner och landsting dumpa lönerna inom välfärden. Det framgår av propositionen.
– Politiken premierar avtalslösa arbetsgivare, säger Margareta Bohman, ordförande i Kommunal Stockholms län.

Lov-lagen ska tvinga fram privata alternativ.

Enligt regeringen handlar det om valfrihet, att säkerställa att äldre ska ha rätt att välja mellan vårdföretag som konkurrerar om kvalitet.
– I Lov får alla samma ersättning, som den egna verksamheten. Det innebär att det blir en konkurrens om kvalitet, sa äldreminister Maria Larsson (KD) till AiP efter vanvårdsskandalen inom äldreomsorgen.
Men Lov-lagen innebär ändå att priset blir en konkurrensfråga. Detta eftersom personalen är den överlägset största kostnaden för entreprenörerna. Lägre löner, innebär inte bara en möjlighet till ökad bemanning, utan även till högre vinstmarginal. Erfaren personal är dyrare  än outbildad personal.

Det visar fallet med hemtjänsten i Täby, som AiP skrev om förra veckan. Där har alliansen beslutat att lägga ned den kommunala hemtjänsten trots att många av de 249 brukarna aktivt valt just den formen.
Anledningen är uttryckligen att den kommunala hemtjänsten med sina kollektivavtalade anställningsvillkor anses för dyr.
De privata hemtjänstbolagen kan producera billigare hemtjänst. Att priset är sämre villkor för de anställda, är inget kommunen kan ha synpunkter på enligt Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande i Täby .
– Då är det ju ännu mer priset som styr: 

Hur kan man erbjuda omsorg på billigast möjliga sätt? säger Margareta Bohman ordförande i Kommunal Stockholms län.
– Plötsligt är det så att den modell vi har på svenska arbetsmarknaden inte längre är giltig. Politiken premierar avtalslösa arbetsgivare. Det är ju förfärligt.

Detta problem var regeringen fullt medveten om. Det skriver också Fredrik Reinfeldt (M) och Maria Larsson (KD) i Lov-propositionen:
”Regeringens bedömning är… att det inte föreligger möjligheter att ställa krav på att leverantören ska teckna kollektivavtal i ett valfrihetssystem.”
– Jag tycker det är viktigt med kollektivtavtal. Men det är en fråga för arbetsmarknadens parter, säger Kenneth Johansson (C) som är ordförande i riksdagens socialutskott.

Men det innebär att privata bolag kan konkurrera med

priset eftersom det saknas lönegolv?
–  Det ska vara så konkurrensneutralt som vi kan komma. Mina exempel som jag möter är att kommunen har betydligt bättre förutsättningar att arbeta på än de privata, eftersom man har hela kommunens budget som säkrar upp bakom sig, säger  Kenneth Johansson (C).
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se
 

 

Sex av tio bolag utan kollektivavtal

 

Samtidigt som regeringen skrev på sin Lov-lag granskade Kommunal i Stockholms län 2008 företagen inom hemtjänst och barnomsorg i kundvalets blåa pionjärkommuner Täby och Nacka.
60 procent av bolagen saknade kollektivavtal.


De handlar om företag som etablerat sig när Filippa Reinfeldt (M) var kommunalråd i Täby. Resultatet var alarmerande och väckte frågor om företagens lämplighet, bristande kontroll och de anställdas arbetsvillkor.
Det visade sig att majoriteten, 60 procent, av bolagen inom hemtjänsten saknade kollektivavtal, 10 av 19 företag i Täby och 37 av 58 företag i Nacka hemtjänst.

Av de företag som hade lämnat in årsredovisning var det flera som redovisade mycket låga eller inga sociala kostnader samt lägre pensionskostnader än de 3-4 procent som anses normalt.
Ett hemtjänstföretag hade cirka 20 enmansföretag som underentreprenörer i stället för anställd personal.

Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande i Täby, anser att krav på samma lönevillkor för alla entreprenörer är diktatur.
– Vi kan inte gå in i avtalsrörelsen och kräva att de privata hemtjänstföretagen höjer lönerna och minskar antalet timanställda. Då vet jag inte vilken diktatur man befinner sig i.
– Om man kräver hög kvalitet kommer det också att kosta. Då kan man inte säga som Täby kommun att vi har inte råd. Då förutsätter man alltså att man kan göra det billigare.  Men vi vet ju att billigare är lika med sämre kvalitet, säger Margareta Bohman, ordförande i Kommunal Stockholm.
Jan Söderström
 

Information prenumeranterSenasteNummer