Ny anställningsform – inte sänkta löner

Krönika 170310
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 

Äntligen erkänner LO att ingångslönerna är för höga, jublar borgerlig press. Detta som kommentar till LOs förslag om särskilda så kallade utbildningsjobb för lågt utbildade nyanlända.
Kommentarerna tyder på att man varken läst förslaget eller vet vad ”ingångslöner”är.

 

Ingångslöner är den lägsta avtalade nivån för nyanställda utan tidigare branscherfarenhet, och avser alltså redan existerande jobb – typ fordonsmekaniker, undersköterska, kock, handelsanställd, bussförare, för att ta några exempel. Kräver man sänkta ingångslöner – som ett antal borgerliga debattörer länge gjort med den till synes ädla motiveringen att det ska ge lågutbildade invandrare fler chanser till jobb – så är det detsamma som att säga att alla som nyanställs inom vissa yrken ska ha lägre löner än dem som nyanställts tidigare.


Och startar man från en lägre nivå kommer också de framtida nivåerna att hamna längre ner än dagens.
Något som, parentetiskt, torde vara den egentliga motiveringen bakom kampanjerna för sänkta ingångslöner – helt enkelt på sikt allmänt lägre lönenivåer. Åtminstone för LO-grupperna.

 

Några sådana LO-förslag om sänkta startlöner för redan avtalsreglerade jobb finns inte.
Det handlar om att avtala om helt nya typer av anställningar för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för vuxna med bristfälliga kunskaper i förhållande till kraven på arbetsmarknaden. Tanken är att ge arbetsgivarna möjlighet att anställa, antingen till lägre löner eller med någon form av statliga subventioner, personer som parallellt med detta ska bygga på sina kunskaper genom studier.

 

För att med det kvalificera sig för reguljära LO-jobb. Till avtalsenliga ingångslöner.
Studierna ska förläggas till det reguljära utbildningsväsendet. Erfarenheterna visar att dagens arbetsliv har svårt att fungera som utbildare; arbetsgivare anställer folk för att göra arbetsuppgifter, inte för att bättra på skolkunskaper.

 

Det LO-rapporten konstaterar – och som alla anhängare av låglönejobb inte verkar förstå allvaret i – är att vi har ett växande utbildningsgap på den svenska arbetsmarknaden. Den som har hyfsat utbildning har goda möjligheter till jobb, Medan de med bristfällig utbildning inte har det.

 

Ekonomerna och borgerligheten betraktar de låg utbildades möjligheter till jobb som en ren prisfråga: priset på deras arbetskraft är för högt i förhållande till deras produktivitet, så bara priset sänks så kommer det att uppstå ett antal enklare jobb än idag.
Nej.

 

Arbetsgivare anställer inte fler personer än man behöver – även om det skulle bli billigare. Arbetsgivare anställer inte folk som inte klarar jobbet – även om de är billigare. Och man anställer inte folk för arbetsuppgifter man klarar sig utan – även om lönerna är låga.

 

Problemet för de lågutbildade nyanlända är ett realt kompetensproblem. Man löser inte det genom att skapa fler låglönejobb.
Det höjer ju inte de lågutbildades kvalifikationer, däremot låser det in dem för all framtid i jobb med svaga försörjningsmöjligheter.  Det hör till ironierna i den här debatten att argumentet för fler låglönejobb är att det ska ge fler människor möjlighet att försörja sig, samtidigt som kravet alltså är fler jobb på lönenivåer som man INTE försörjer sig på.

 

Tudelningen av arbetsmarknaden har också ett antal samhällseffekter, som det finns alla skäl att noggrant betänka
Som rapporten konstaterar är den höga och jämna kunskapsnivån hos arbetskraften en central faktor bakom ekonomins höga produktivitet, tillväxten och den skattebas som är grunden för välfärdspolitiken.

 

Med en växande låglönemarknad, som i stor utsträckning inte generar vare sig produktivitetsökningar eller skatter som betalar de lågavlönades egen sociala välfärd, ställs mycket av förutsättningarna för den ”svenska modellen” på ända.

 

Visst, arbetslöshet är något skadligt. Det betyder inte alla lösningar på arbetslöshetsproblemet är bra, eller ens förbättringar.
LO rapporten breddar debatten på ett sätt som både borgerliga kommentatorer och näringslivet har skäl att ta till sig. Börja gärna med att läsa den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Lindgren

Information prenumeranterSenasteNummer