S-politiken måste ha tydligare visioner

Debatt
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
S-politiken måste  ha tydligare visioner
Socialdemokraterna behöver bli tydligare i sin politiska vision, skriver Lennart Hallengren.
Han ger här exempel på områden där berättelsen om ett jämlikare samhälle behöver förtydligas.

Vårt socialdemokratiska parti behöver en tydligare vision och berättelse om hur vi vill skapa ett jämlikare samhälle. Partiets politik för att skapa fler jobb, en jämlikare skola och fler bostäder behöver skärpas och bli offensivare.
Detta är viktiga frågor för att forma ett samhälle med mindre sociala och ekonomiska skillnader. 

 

Mitt partidsitrikt i Skåne har pekat ut några vägar till partikongressen i år som förhoppningsvis får stöd av kongressen. Men partiet och regeringen behöver peka ut riktningen inte bara inför valet 2018 utan även för en längre period, också i andra frågor.
Här följer ytterligare några områden där partiets politik och berättelse behöver bli tydligare.
Socialdemokraterna står för de universella värdena om alla människors lika värde, demokrati, varje människa ska ges möjlighet att bestämma över sitt liv, religionsfrihet och mänskliga rättigheter.

 

Bekämpandet av extremistiska,
rasistiska och fundamentalistiska  åsikter och handlingar. Oavsett grunden för extremism så måste den bekämpas.
Extremister vill alltid pådyvla andra ”sin sanning” och hur de ska leva sitt liv.

 

Bekämpa hatbrott. Som ett led i att bekämpa extremism ligger att slå tillbaka mot extremisternas handlingar mot grupper eller individer. Organisationer behöver stöd av stat och kommun.
Statens och polisens åtgärder behöver skärpas och dessa brott prioriteras.

 

Hedersbrott måste prioriteras. Ingen tjej eller kille ska tvingas att gifta sig med någon de själva inte valt. Organisationer och trossamfund behöver stöd i sitt arbete för att motarbeta hedersbrott.
Oftast är det tjejer som råkar ut för hedersbrott. Det grundas i patriarkala synsätt och strukturer som finna i olika traditioner och kulturer.

 

Självklart betona att Sverige styrs av sina lagar. Och självklart måste vara att den som arbetar i stat, kommun och landsting måste följa lagen.
Den som arbetar i offentliga sektorn måste följa lagen och se till att varje individ får sina rättigheter tillgodosedda oavsett vad de personligen anser om dessa rättigheter.
Även hatbrott, hedersbrott och annan brottslighet har sin klassmässiga aspekt. Det är framför allt människor som har den mest utsatta situationen ekonomiskt och socialt som drabbas.

 

Dessa frågor som ofta betraktas som värderingsfrågor är alltså även en klassfråga. Något som socialdemokratin måste formulera en tydlig politik och berättelse kring

 

Lennart Hallengren
ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet Skån

Information prenumeranterSenasteNummer