Hälften nya i Socialdemokraterna

Debatt 111128
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Hälften nya i Socialdemokraterna

Det är dags att hälften av dem vars förordnande i S-distrikten går ut bereder plats åt nytt folk, anser Annika Högberg, Sandro Wennberg och Johan Westerholm.


Att Socialdemokraterna befinner sig i en djup kris är knappast någon nyhet. När Socialdemokraterna till våren väljer nya ledningar i partidistrikten kräver vi att hälften av dem vars förordnande i styrelserna går ut bereder plats åt nya personer som inte kan hållas ansvariga för de senaste valförlusterna.
Inför valet 2010 konstaterade politiska analytiker att val vinns och förloras i storstäderna. Förvisso kan val förloras i storstadsregionerna men ändå vinnas i riket som helhet.

För Stockholms del har Socialdemokraterna sedan valet 2002 tappat mer än var tredje väljare. I Stockholms stad och län har väljarstödet stabiliserat sig på under 20 procent vilket betyder att mindre än var femte Stockholmsväljare stödjer ett socialdemokratiskt alternativ. För att ha en chans att vinna riket måste siffrorna upp till minst 25 procent.
Även om Malmö och Göteborg är undantag är trenden klart negativ, liksom i stora delar av landet i övrigt. Den senaste Sifo-mätningen i november visade att fallet i opinionsstödet för Socialdemokraterna nu dämpats. Vissa hävdar att det är ett utslag för att vi pratar politik, andra konstaterar att partiet inte kan nöja sig med ett så lågt väljarstöd som partiet hade under 1920-talet.

Om socialdemokratin ska få möjlighet att vända samhällsutvecklingen räcker det i dagens medieintensiva tid inte med att bara ”prata politik”. Personfrågorna kommer att behöva debatteras och tyvärr är detta lika obehagligt för många av de berörda som det är nödvändigt för socialdemokratins reformering.
Alltför många ledande befattningshavare säger sig nu vilja ”ta ansvar” och ”kämpa på” trots att de i flera fall har innehaft ledande befattningar två förlustval i rad. Alltför många distriktsstyrelser består av en förkrossande majoritet av heltidsarvoderade ledamöter. Många har en liten eller obefintlig erfarenhet av den arbetsmarknad och vardag som de väljare Socialdemokraterna vill attrahera lever i.
Ett inte föraktfullt antal av dessa har i unga år valt rollen som förtroendevald till att bli en livslång karriärväg. Inte minst i partiets distriktsstyrelser är antalet arbetare och tjänstemän med lång erfarenhet från sina yrken en bristvara. Vi har som parti slutat att vara det vårt namn säger att vi är. Ett arbetareparti. Med arbetare, för arbetare. Och om Socialdemokraterna vill bredda sig och vara ett parti även för småföretagare, arbetslösa, akademiker och inte minst tjänstemän – ja då måste partiet och dess företrädare i högre utsträckning vara relevanta för sin samtid och sin omgivning.
Personfrågorna måste med andra ord komma upp till debatt. Därför bör det ske en rejäl förnyelse när partiets distriktskongresser väljer nya styrelser under våren 2012 när ungefär hälften av styrelsernas platser står till förfogande.

Ett inte alldeles orimligt krav är att hälften av dem vars förordnande går ut i distriktsstyrelserna bereder plats åt nya personer. Personer som inte kan hållas ansvariga för de senaste valförlusterna. Personer som representerar de väljargrupper som Socialdemokraterna säger sig vilja attrahera och som väljarna kan identifiera sig med. Lyckas vi med det så har vi tagit ett stort steg på vägen mot en valseger och förnyat förtroende för socialdemokratin som samhällsförändrande kraft.
Annika Högberg
Vimmerby
Sandro Wennberg
Värmdö
Johan Westerholm
Norrtälje
 

Information prenumeranterSenasteNummer