Björn Fridén
Björn Fridén

Björn Fridén är redaktör för mediekritiksajten Mediebruset. E-post: bjorn.friden@mediebruset.nu

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm